Jeśli problem masz z wymową, przyjdź i zamień ze mną słowo.

Kiedy do logopedy?

Z dzieckiem powinno udać się do logopedy gdy:

• Podczas artykulacji głosek s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż, t, d, n dziecko wsuwa język między zęby lub ociera nim o wargę. W każdym wieku jest to wada, z której niestety się nie wyrasta. Im dłużej zwlekamy, tym bardziej wada się utrwala.
• Dziecko nawykowo mówi przez nos.
• Dostrzegamy zmiany anatomiczne w budowie narządów mowy dziecka lub mamy wątpliwość czy dziecko dobrze słyszy.
• Dziecko zniekształca, zastępuje głoski innymi nie znanymi w języku polskim, np. gardłowo wymawia głoskę r.
• Jeżeli nasila się problem rozwojowej niepłynności mówienia (zacinanie, powtarzanie sylab)
• Dziecko 3-letnie porozumiewa się za pomocą gestów i sylab. Pod koniec trzeciego roku życia nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych (a, o, e, i, u, y).
• Po ukończeniu 4 roku życia dziecko:
           o wymawia głoski s, z, c, dz jak ś, ź, ć, dź
           o zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. d na t (dom = tom), w na f (woda = fota), g na k (gęś = kęś), b na p (buda = puta)
           o myli głoski dźwiękopodobne, np. c - s (sala = cala), sz - cz i inne
• między 5. a 6. rokiem życia nie wypowiada następujących głosek: l, r, s, z, c, dz, ś, ź, ć, dź, sz, ż, cz, dż, k, g oraz gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu, lub skraca wyrazy;


Źródło: http://www.logopedia.net.pl

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014