Jeśli problem masz z wymową, przyjdź i zamień ze mną słowo.

Werbalizowanie swoich myśli stanowi ważny element efektywnej komunikacji międzyludzkiej. To dzięki mowie możemy porozumiewać się z innymi, wyrażać swoje zdanie, określać swoje potrzeby.

Jej rozwój jest zależny od wielu czynników i może przebiegać w różnym tempie. Poniżej odpowiem na pytanie jak stymulować rozwój mowy.

Przedstawię wskazówki jak postępować, aby mowa naszego malucha rozwijała się szybciej:

 • Rozmawiamy z dzieckiem używając krótkich zdań, prostych poleceń.
 • Korzystamy z książeczek zawierających krótkie, proste zdania. Oglądamy je i czytamy razem z dzieckiem. Dobrze, gdy zdania napisane są literami drukowanymi. Czytamy i jednocześnie wskazujemy czytane słowo palcem.
 • Wykorzystujemy zabawy paluszkowe oraz inne wierszyki.
 • Nagradzamy dziecko za każdy, choćby niewielki sukces. Ważne jest wsparcie emocjonalne, pochwała, nie nagroda materialna.
 • Niewerbalne zachowania dziecka – my werbalizujemy.
 • Podczas zabawy z dzieckiem mówimy co robimy, np. „To jest piłka”. Opisujemy ją (jest okrągła, jakie ma kolory itp.)
 • Nawiązujemy dialog z dzieckiem, np. dziecko niewerbalnie (gestami) pokazuje, że coś chce, wtedy mówimy „chcesz …. powiedz daj”, ale dajemy, nie czekamy aż dziecko od razu powie.
 • Wykorzystujemy w zabawie zwierzęta i inne przedmioty wydające charakterystyczne dźwięki (auto, dzwonek, zegar itp.) – udawanie odgłosów zwierząt i inne dźwiękonaśladowcze ćwiczenia.
 • Nie zmuszamy do wypowiadania się.
 • Podczas rozmowy utrzymujemy kontakt wzrokowy.
 • Oswajamy dziecko z brzmieniem danego słowa w różnych sytuacjach, np. „pies” jako żywe zwierze, jako maskotka, obrazek w książce, w kreskówce itp.
 • Nie używamy w stosunku do dziecka poleceń „powtórz”.
 • Bawimy się tym, co lubi.
 • Mówimy wolniej dzieląc wyrazy na sylaby (wyklaskujemy sylaby, wybijamy rytm na instrumentach)

 

Pamiętajmy! Dziecko uczy się języka od nas.
Musimy pamiętać, że dzieci uczą się języka od nas. Czasem może się wydawać, że dziecko nie słucha lub nie słyszy, co i jak mówimy. To nie prawda. Dzieci słyszą, kodują i powtarzają. Na dorosłych spoczywa odpowiedzialność za rozwój dziecka, także rozwój mowy.

W razie jakichkolwiek wątpliwości najlepiej skontaktować się ze specjalistą, który odpowie na wszystkie pytania.

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014