Jeśli problem masz z wymową, przyjdź i zamień ze mną słowo.

O mnie

zd-profilowe

Werbalizowanie swoich myśli stanowi ważny element efektywnej komunikacji międzyludzkiej. To dzięki mowie możemy porozumiewać się z innymi, wyrażać swoje zdanie, określać swoje potrzeby.


Mowa stanowi bardzo ważny aspekt w życiu każdego człowieka. Tak naprawdę funkcje odpowiedzialne za rozwój mowy zaczynają się już kształtować w życiu płodowym. Następnie wraz z wiekiem doskonalą się. Mowa umożliwia dziecku poznawanie świata, zawieranie relacji międzyludzkich, a tym samym naukę i określanie swoich ról społecznych. Wady wymowy często wpływają na poziom poczucia własnej wartości i akceptację przez rówieśników. Dziecko, którego mowa nie rozwija się prawidłowo ma często utrudniony kontakt z otoczeniem, niezrozumienie może budować poczucie odrzucenia i frustrację.


Jestem logopedą i pedagogiem. Podczas swojej działalności zawodowej miałam okazję pracować z dziećmi w różnym wieku oraz z rozmaitymi problemami komunikacyjnymi takimi jak: opóźniony rozwój mowy, zaburzenia komunikacji na tle niepełnosprawności intelektualnej, zaburzenia komunikacji na tle autyzmu, niedokształcenie mowy o typie afazji


Podczas terapii stawiam przede wszystkim na efekt. Odpowiednia organizacja pracy połączona ze współpracą ze strony rodziny oraz przyjazną atmosferą w gabinecie w znacznym stopniu zwiększają efektywność planowanych działań. To jest właśnie mój cel. Zapraszam do kontaktu.

 

Szkolenia i warsztaty: 

  • Opóźniony rozwój mowy - prawidłowa diagnoza i skuteczne matody pracy z dzieckiem.
  • Diagnoza i Terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.
  • Diagnostyka mózgu w uszkodzeniach neurologicznych, funkcje kory mózgowej, odczytywanie dokumentacji medycznej pacjenta - neuroobrazowanie w klinicznej diagnozie logopedycznej.
  • Diagnoza i terapia motoryczna mowy. Metoda Pozycji Oralnej Oral Motor Therapy.
  • Negocjacje i mediacje.
  • Asertywna komunikacja.
  • Funkcje kończyny górnej i ręki w aspekcie terapii ruchowej - ćwiczenia motoryki globalnej, chwytu i manipulacji oraz inne specyficzne formy stymulacji.
  • Diagnoza i terapia ryzyka dysleksji dzieci w wieku przedszkolnym.
  • Moje sylabki - nauka czytania metodą symultaniczno - sekwencyjną.

 

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014