Jeśli problem masz z wymową, przyjdź i zamień ze mną słowo.

Oferta dla dzieci

 

DSC00436- diagnoza i terapia wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:

  •  Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż.
  •  Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
  •  Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
  •  Betacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski B
  •  Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
  •  Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
  •  Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K.

     - diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

     - diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, alalia, afazja, zespół Downa, porażenie mózgowe i inne)

     - profilaktyka zaburzeń mowy:

  •  Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
  •  Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

      - konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady – (skierowane do rodziców konsultacje mające na celu sprawdzenie stanu mowy dziecka oraz porady dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka)

 

Oferta dla młodzieży i dorosłych:

DSC05940- diagnoza i terapia wad wymowy (dyslalii)

- diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji ( niepełnosprawność intelektualna)

- diagnoza i terapia afazji

 

Oferta dla przedszkoli i szkół:

- przesiewowe badania logopedyczne

- diagnoza logopedyczna

- indywidualna terapia logopedyczna

- grupowa profilaktyka logopedyczna (grupy do 5 osób)

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014