Jeśli problem masz z wymową, przyjdź i zamień ze mną słowo.

Oferta dla dzieci:

 DSC00436

- diagnoza i terapia wad wymowy, tzw. dyslalii, w tym:                                                                                                                                       

  •  Seplenienia – nieprawidłowa realizacja głosek ś, ź, ć, dź / s, z, c, dz / sz, ż, cz, dż.
  •  Kappacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski K
  •  Gammacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski G
  •  Betacyzmu - nieprawidłowa realizacja głoski B
  •  Lambdacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski L
  •  Rotacyzmu – nieprawidłowa realizacja głoski R
  •  Mowy bezdźwięcznej – zastępowanie głosek dźwięcznych ich bezdźwięcznymi odpowiednikami, np. B – P, D – T, G – K.

- diagnoza i terapia opóźnionego rozwoju mowy

- diagnoza i terapia zaburzeń mowy i komunikacji (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna, alalia, afazja, zespół Downa, porażenie mózgowe i inne)

- profilaktyka zaburzeń mowy:

  •  Ćwiczenia mające na celu stymulowanie mowy
  • Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

- konsultacje logopedyczne i jednorazowe porady – (skierowane do rodziców konsultacje mające na celu sprawdzenie stanu mowy dziecka oraz porady dotyczące stymulacji rozwoju mowy dziecka)

 

stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014